« Grįžti

Kaip apmokestinami pensijų fondų ir investicinių fondų gaunami ir investicinio fondo savo dalyviams (vienetams) išmokami dividendai bei investicinių kintamojo kapitalo bendrovių gaunami dividendai?

Atnaujinimo data: 2015-03-25
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.1] Bendrosios nuostatos (32 str.)
Registracijos numeris   KD-5358

Pensijų fondai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymą, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, investiciniai fondai, įsteigti pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą nėra apmokestinamieji vienetai, todėl šių fondų už į vertybinius popierius (akcijas) investuotą pensijų ar investicinio fondo turtą gaunami dividendai nėra pelno mokesčio objektas.

Todėl Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus (ar kitą paskirstytąjį pelną) pensijų fondui ar investiciniam fondui, kurie nėra apmokestinamieji vienetai, nuo tokių dividendų pelno mokesčio PMĮ 33 str. nustatyta tvarka neturi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą, tačiau deklaruojami pelno mokesčio deklaracijoje PLN204 E priede.

Taip pat pensijų kaupimo bendrovė ar valdymo įmonė nuo pensijų fondo ar investicinio fondo iš užsienio vienetų gautų dividendų neturi apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pelno mokesčio bei pateikti dividendų pelno mokesčio deklaracijos (FR0640).

Tačiau, jei iš investicinio fondo, kuris nėra apmokestinamasis vienetas, pelno jo dalyviams (vienetams) išmokami dividendai šio fondo taisyklėse nustatyta tvarka, tai tokiu atveju investicinio fondo valdymo įmonė (arba šio fondo depozitoriumas per kurį skirstomas pelnas), kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, nuo investicinio fondo dalyviams (vienetams) išmokamų dividendų, privalo išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti pelno mokestį PMĮ 33 ir 34 straipsniuose nustatyta tvarka bei pateikti dividendų pelno mokesčio deklaraciją.

Nuo investicinio fondo dalyviams (vienetams) išmokėtų dividendų išskaičiuota ir į biudžetą sumokėta pelno mokesčio suma negali būti sumažinamas valdymo įmonės mokestinio laikotarpio mokėtinas pelno mokestis PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka.

Svarbu. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, gaunami dividendai nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinami, neatsižvelgiant į tai, ar jų turto valdymas perduotas, ar neperduotas valdymo įmonei.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 32 str.
LRS  PMĮ 33 str.
LRS  PMĮ 34 str.
LRS  Pensijų sistemos reformos įstatymas
LRS  Pensijų kaupimo įstatymas
LRS  Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas
LRS  Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas