« Grįžti

Kas nelaikoma dividendais ir pajamomis iš paskirstytojo pelno?

Atnaujinimo data: 2015-01-25
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.1] Bendrosios nuostatos (32 str.)
Registracijos numeris   KD-5299

Dividendais ir pajamomis iš paskirstytojo pelno nelaikoma iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės arba pajų vertės padidinimo suma.

Akcininko ar pajininko turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos tais atvejais, kai:

- bendrovė iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų įstatinį kapitalą didina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir akcininkams nemokamai išduoda akcijas (arba didina anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę), arba

- didinama žemės ūkio bendrovių pajininkų pajų vertė, kai didinamas bendrovės pagrindinis kapitalas iš bendrovės lėšų, įskaitant pajų vertės padidėjimą dėl bendrovės turto perkainojimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 25 d.
LRS  PMĮ 32 str. 2 d.
LRS  AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
LRS  ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMAS