« Grįžti

Kaip apmokestinami dividendai, išmokami Lietuvos vienetams?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.2] Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo...
Registracijos numeris   KD-5368

Lietuvos vieneto gaunami dividendai už turimas Lietuvos vienetų akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą dividendus išmokantis Lietuvos vienetas ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, penkioliktos dienos.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 33 str. 1 d.