Kuriais atvejais Lietuvos vienetams išmokami dividendai gali būti neapmokestinami?

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Ši informacija skelbiama:
[1.10.15.2] Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo...
Registracijos numeris   KD-5411

Nuo 2018-01-01

Jeigu Lietuvos vienetas gauna dividendus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, šis vienetas į pajamas iš kito Lietuvos vieneto gautų dividendų neįtraukia.

Lietuvos vieneto gaunami dividendai iš Lietuvos vienetų, kuriuose dividendus gaunantis Lietuvos vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 procentų balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), pelno mokesčiu neapmokestinami ir neįtraukiami į juos gaunančio vieneto pajamas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 33 str. 2, 4 d.
LRS  ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ĮSTATYMAS
LRS  KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMAS
LRS  AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS