Kuriais atvejais iš užsienio gaunami dividendai gali būti neapmokestinami ?

Atnaujinimo data: 2017-01-08
Registracijos numeris   KD-5620 Dividendai neapmokestinami, kai atitinka PMĮ 35 str. 2 d. arba PMĮ 35 str. 3 d. nuostatas. ...

Kaip apmokestinami iš užsienio vienetų gaunami dividendai?

Atnaujinimo data: 2015-03-27
Registracijos numeris   KD-5618  Lietuvos vieneto už turimas ar nuolatinės buveinės už jai priskirtas užsienio vienetų akcijas,...

Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Registracijos numeris   KD-6127 Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas ...

Ar Lietuvos vienetas ir nuolatinė buveinė įtraukia į pajamas iš užsienio vieneto gautus dividendus?

Atnaujinimo data: 2011-06-29
Registracijos numeris   KD-5624 Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, į pajamas neįtraukia...