Kuriais atvejais užsienio vienetams išmokami dividendai gali būti neapmokestinami?

Atnaujinimo data: 2017-06-27
Registracijos numeris   KD-5628  Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių...

Kaip užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo gali susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį?

Atnaujinimo data: 2017-02-01
Registracijos numeris   KD-5630 Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui (juridiniam asmeniui ar...

Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas

Atnaujinimo data: 2015-01-28
Registracijos numeris   KD-6127 Iš užsienio vienetų gaunamų ir užsienio vienetams išmokamų dividendų apmokestinimas ...

Kaip apmokestinami dividendai, išmokami užsienio vienetams?

Atnaujinimo data: 2014-06-25
Registracijos numeris   KD-5627 Užsienio vienetų gaunami už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą...