Kurie papildomi reikalavimai turi būti įvykdyti, kai įsigyjantysis vienetas yra užsienio vienetas?

Atnaujinimo data: 2015-05-13
Registracijos numeris   KD-5324 1. Jei PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytų reorganizavimo ar perleidimo atvejais dalyviai yra ES...

Kokias sąlygas turi atitikti Lietuvos vienetai, kai reorganizavimas ar perleidimas vyksta tarp Lietuvos vienetų?

Atnaujinimo data: 2015-01-18
Registracijos numeris   KD-5296 PMĮ 41 straipsnio nuostatos taikomos tokiems Lietuvos vienetams , kurie yra PMĮ nustatyto pelno...

Koks ES valstybėse narėse vieneto mokamo pelno mokesčio pavadinimas toje šalyje?

Atnaujinimo data: 2015-01-15
Registracijos numeris   KD-5307 Direktyvos 90/434/EB (atsižvelgiant į ją papildžiusių vėlesnių teisės aktų nuostatas) 3...

Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimas

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5311 Lietuvoje juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos bendrovė, buveinės perkėlimą, steigimą,...

Kokias būdais gali būti reorganizuojami vienetai?

Atnaujinimo data: 2010-11-08
Registracijos numeris   KD-5291            Reorganizavimo...

Ar reorganizuojant vienetus atliekama likvidavimo procedūra?

Atnaujinimo data: 2009-12-10
Registracijos numeris   KD-5292 Sąvoka „likvidavimo procedūra" reiškia veiksmus, kuriais nustatomas vieneto turtas bei...