Kokia vertė nustatoma perimant vienetų įsipareigojimus (reorganizavimo ar perleidimo metu)?

Atnaujinimo data: 2013-02-16
Registracijos numeris   KD-5424 Vienetui, perėmusiam įsipareigojimus, jų verte yra laikoma įsipareigojimus perdavusiame vienete buvusi...

Ar pinigais apmokėtas akcijų kainų skirtumas laikomas jį gavusio vieneto dalyvio pajamomis?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Registracijos numeris   KD-5394 Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais keičiant įsigyjančiojo...

Ar taikoma akcijų trejų metų išlaikymo taisyklė, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą?

Atnaujinimo data: 2009-12-16
Registracijos numeris   KD-5418 PMĮ 42 str. 10 dalies reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose...