« Grįžti

Kokia vertė nustatoma perimant vienetų įsipareigojimus (reorganizavimo ar perleidimo metu)?

Atnaujinimo data: 2013-02-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas
Registracijos numeris   KD-5424

Vienetui, perėmusiam įsipareigojimus, jų verte yra laikoma įsipareigojimus perdavusiame vienete buvusi jų pradinė vertė (pradine verte yra laikoma pirmą kartą gavus turtą ar paslaugas jų įsigijimo kaina įvertinta vertė (atsižvelgiant į vėlesnius (iki įsipareigojimų perdavimo) šios vertės pokyčius, kurie pripažįstami, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 42 str. 2 d.