« Grįžti

Ar vienetų mokestinio laikotarpio nuostoliai, susidarę iki jų reorganizavimo ar perleidimo, perkeliami į kitus mokestinius metus?

Atnaujinimo data: 2015-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-5443

Reorganizavimo ar perleidimo atvejais, jeigu PMĮ 43 str. nenustatyta kitaip, įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų mokestinio laikotarpio nuostolius (išskyrus vienetų (ne finansų įstaigų) nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo), susidariusius iki reorganizavimo ar perleidimo pabaigos ir PMĮ nustatyta tvarka neperkeltus į kitus metus, tęsiant šių nuostolių perkėlimą, gali perkelti įsigyjantysis vienetas ar vienetai, jei įsigyjantysis vienetas ar vienetai tęsia perimtą veiklą ar veiklos dalį ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį.

Įsigyjančiajam vienetui ar vienetams gali būti perduodami tik su įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų perleista ir įsigyjančiajame vienete tęsiama veikla ar veiklos dalimi susiję mokestinių laikotarpių nuostoliai.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 43 str. 1 d.