« Grįžti

Kaip tęsiamas mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimas, kai vienetas pertvarkomas?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-6341

Vienetų pertvarkymo atveju, kai keičiama tik jo teisinė forma, o po pertvarkymo nepasikeičia vieneto savininkai ir pertvarkytas vienetas toliau užsiima ta pačia veikla, tai toks pertvarkytas vienetas gali perkelti ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius, kuriuos patyrė iki pertvarkymo. Mokestinai nuostoliai perkeliami PMĮ 30 str. nustatyta tvarka.

Jeigu pertvarkymo metu pasikeičia vieneto savininkai ir / ar pertvarkytas vienetas pakeičia veikos pobūdį, ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai negali būti perkeliami į kitus metus.

Pertvarkomo vieneto ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai (susidarę iki pertvarkymo) neperkeliami nuo to mokestinio laikotarpio, kurį pasikeičia pertvarkyto vieneto (tęsiančio veiklą) savininkai ir/ar pertvarkytas vienetas pakeičia veiklos pobūdį.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str.
LRS  PMĮ 43 str. 5 d.