« Grįžti

Kaip vykdomas mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimas, kai įsigyjantis vienetas perleidžia savo išleistas akcijas (dalis, pajus) mainais už kito įsigyjamojo vieneto dalyvių turimas įsigyjamojo vieneto akcijas (pagal PMĮ 41 str. 2 d. 7 p.)?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-6340

Kai atliekami vienetų akcijų mainai PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkte numatytu reorganizavimo atveju, tai šiame procese dalyvaujančių ir toliau veiklą tęsiančių vienetų mokestinių nuostolių perkėlimas į kitus metus tęsiamas PMĮ 30 str. nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str.
LRS  PMĮ 41 str. 2 d. 7 p.
LRS  PMĮ 43 str. 4 d.