« Grįžti

Kokie mokestiniai nuostoliai, susidarę iki reorganizavimo pradžios, gali būti perkeliami?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-6337

Reorganizavimo ir perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, gali perkelti įsigyto ar perleidžiančiojo vieneto su jam perleista veikla susijusius mokestinius nuostolius, kurie susidarė:

- praėjusiais mokestiniais laikotarpiais ir dar nebuvo perkelti PMĮ 30 str. nustatyta tvarka, ir

- nuo mokestinio laikotarpio, kurį įvyko reorganizavimas ar perleidimas pradžios iki reorganizavimo ar perleidimo pabaigos.

Įsigyjančiajam vienetui negali būti perduodami su perleidžiama veikla ar veiklos dalimi susiję įsigyto ar perleidžiančiojo vieneto praėjusių laikotarpių mokestiniai nuostoliai, kurių perkėlimo į kitus metus terminas pagal PMĮ 30 straipsnį jau baigėsi.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str.
LRS  PMĮ 43 str. 1 d.