Nuostolių, susidariusių iki reorganizavimo, perduotų įsigyjančiam vienetui perkėlimo tvarka pasibaigus trejų metų laikotarpiui

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-6338

Jei įsigyjantis vienetas po 3 metų laikotarpio, nebetęsia perimtos veiklos ar veiklos dalies, su šia veikla susiję perimti nuostoliai nebegali būti perkeliami į kitus metus.

Jei įsigyjantysis vienetas tęsia iš įsigyjamo ar perleidžiančiojo vieneto perimtą veiklą ar veiklos dalį, tai su šia veikla ar veiklos dalimi susiję perimti mokestinių laikotarpių nuostoliai gali būti perkeliami į kitus mokestinius laikotarpius netaikant PMĮ 30 straipsnyje nustatytų terminų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str.
LRS  PMĮ 43 str. 2 d.