« Grįžti

Nuostolių, susidariusių iki reorganizavimo, perkėlimas, kai įsigyjantysis vienetas perimtą veiklą tęsia trumpiau nei trejus metus?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas...
Registracijos numeris   KD-6336

Jei įsigyjantysis vienetas, perėmęs su jam perleista veikla ar veiklos dalimi susijusius mokestinio laikotarpio nuostolius ir PMĮ 30 str. nustatyta tvarka neperkeltus į kitus metus, tą veiklą tęsia, apskaičiuodamas atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, šių nuostolių sumas atskaito iš pajamų, o trečiaisiais metais perimtos veiklos nebetęsia, tai praranda teisę perkelti iki reorganizavimo pradžios susidariusius nuostolius. Tokiu atveju įsigyjantysis vienetas turi perskaičiuoti atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 30 str.
LRS  PMĮ 43 str. 1 d.