Ar galima, pertvarkius vienetus, perkelti mokestinių laikotarpių nuostolius?

Atnaujinimo data: 2015-05-16
Registracijos numeris   KD-5450 Jeigu mokestiniu laikotarpiu vienetas pertvarkomas, ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai...

Kaip tęsiamas mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimas, kai vienetas pertvarkomas?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Registracijos numeris   KD-6341 Vienetų pertvarkymo atveju, kai keičiama tik jo teisinė forma, o po pertvarkymo nepasikeičia vieneto...

Kokie mokestiniai nuostoliai, susidarę iki reorganizavimo pradžios, gali būti perkeliami?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Registracijos numeris   KD-6337 Reorganizavimo ir perleidimo atvejais įsigyjantysis vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną,...

Kokių nuostolių, susidariusių iki reorganizavimo pradžios, perleidžiantysis vienetas negali perduoti?

Atnaujinimo data: 2011-05-16
Registracijos numeris   KD-6339 Perleidžiantysis vienetas negali perduoti įsigyjančiajam vienetui praėjusių laikotarpių mokestinių...