Prestižo vertė ir kada ji susidaro

Atnaujinimo data: 2015-05-12
Registracijos numeris   KD-5472 Prestižo vertė  – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo veiklos dalį...

Kuriuo momentu ir kokia kaina apskaičiuojama prestižo vertė?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Registracijos numeris   KD-5477 Prestižo vertė apskaičiuojama jo įsigijimo datą, įvertinus įsigytą kito vieneto grynąjį turtą tikrąja...

Ar keičiasi nustatytos prestižo vertės dydis, jei dalis akcijų perleidžiama?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5480 Jei dalis akcijų perleidžiama, tačiau vienetas dėl šio perleidimo nepraranda teisės valdyti...

Ar turi būti nustatoma prestižo vertės likvidacinė vertė?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5500 Atsižvelgiant į tai, kad prestižo vertė negali būti perleidžiama be kito vieneto turto, jos...

Kaip nustatoma prestižo vertė, kai akcijos įsigyjamos dalimis (etapais)?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5479 Jei akcijos įsigyjamos dalimis (etapais), prestižo vertė nustatoma kiekvieno tokio įsigijimo datai...

Kaip suprantamas veiklos kaip komplekso ar veiklos dalies įsigijimas dėl prestižo vertės pripažinimo?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Registracijos numeris   KD-5474 Veiklos kaip komplekso įsigijimas reiškia kito vieneto verslo įsigijimą, perkant jo visą grynąjį...