« Grįžti

Ar pripažįstama prestižo vertė, jei vienetas, įsigydamas kito vieneto veiklą kaip kompleksą, veiklos dalį ar akcijas, sumoka ne pinigais, bet kitu turtu arba sumoka ir pinigais ir turtu?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.6] Prestižas
Registracijos numeris   KD-5482

Prestižo vertė pelno mokesčio tikslais nesusidaro, jei įsigyjantysis vienetas, įsigydamas kito vieneto veiklą kaip kompleksą, veiklos dalį arba akcijas, sumoka ne pinigais, bet kitu turtu.

Pavyzdžiui, prestižo vertė nesusidarys, jei įsigyjantysis vienetas, įsigydamas kito vieneto veiklą kaip kompleksą, veiklos dalį arba akcijas, mainais atiduos ilgalaikį materialųjį turtą arba vertybinius popierius, įskaitant ir vertybinių popierių mainus PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkte aprašytu atveju.

Jei įsigyjantysis vienetas, įsigydamas kito vieneto veiklą kaip kompleksą, veiklos dalį arba akcijas, sumoka ir pinigais, ir kitu turtu, tai prestižo vertė pelno mokesčio tikslais susidaro tokia apimtimi, kiek sumokama pinigais.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str.
LRS  PMĮ 41 str.