Kada pradedama skaičiuoti ir priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams prestižo vertės amortizacija ?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.6] Prestižas
Registracijos numeris   KD-5491

Kai pagal PMĮ 2 str. 30 dalį akcijų įsigijimo momentu susidaro prestižo vertė, tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, šio ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama ir priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pradedant šių vienetų reorganizavimo ar perleidimo, atliekamo PMĮ 41 str. numatytais atvejais, momentu.

Akcijų įsigijimo (perėjimo nuosavybėn) datą susidariusi prestižo vertė nepriskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tol, kol reorganizavimas ar perleidimas faktiškai neatliekamas.

Kai, įsigyjant kito vieneto veiklą ar jo veiklos dalį, susidaro prestižo vertė, tai prestižo vertė jo įsigijimo momentu pripažįstama įsigytu ilgalaikiu nematerialiuoju turtu (prestižo verte) ir į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas kaip ir ilgalaikis turtas PMĮ 18 str. nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 18 str. 9 d.
LRS  PMĮ 41 str.