« Grįžti

Kaip suprantamas veiklos kaip komplekso ar veiklos dalies įsigijimas dėl prestižo vertės pripažinimo?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.6] Prestižas
Registracijos numeris   KD-5474

Veiklos kaip komplekso įsigijimas reiškia kito vieneto verslo įsigijimą, perkant jo visą grynąjį turtą, o veiklos dalies įsigijimas – veiklos (verslo) daliai priskiriamo grynojo turto, kurio pagrindu suformuota ta veiklos dalis (verslo dalis), kaip autonominis ekonominis vienetas, vykdantis veiklą ir galintis atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, pirkimą.

Veiklos dalimi laikoma visuma turto, su tuo turtu susiję įsipareigojimai, teisės ir pareigos (pvz., įsipareigojimai tiekėjams, įsipareigojimai darbuotojams, įvairūs leidimai, licencijos, technologijos, rinka (tiekėjai ir pirkėjai sąrašai) ir pan.), t. y. visa tai, kas leidžia tokią veiklos dalį identifikuoti ir išskirti iš visos įmonės veiklos kaip savarankišką ekonominį vienetą (savarankišką veiklos padalinį) ir sudaro sąlygas tolesniam tokios veiklos vykdymui įsigyjančiajame vienete.

PMĮ 2 str. 30 dalies nuostatos netaikomos, kai įsigyjamas tik tam tikrai veiklos (verslo) daliai priskiriamas pavienis turtas (pvz. veiklos daliai priskiriamos atsargos ir toje veikloje naudojama įranga), tegul ir sudarantis tos veiklos dalies materialųjį pagrindą. Šios dalies nuostatos taip pat netaikomos ir tuo atveju, kai nors formaliai veiklos kaip komplekso ar veiklos dalies įsigijimas ir atitiko šios dalies reikalavimus dėl prestižo vertės pripažinimo, tačiau įsigyjantysis vienetas įsigyto turto nenaudos tai pačiai veiklai (pvz., įsigytą turtą parduos arba išnuomos). Abiem šiais atvejais tokie įsigijimai laikomi ne veiklos ar jos dalies įsigijimais, bet turto įsigijimais (pardavimais – pirkimais).

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 30 d.
LRS  PMĮ 41 str.