« Grįžti

Kuriuo momentu ir kokia kaina apskaičiuojama prestižo vertė?

Atnaujinimo data: 2015-01-16
Ši informacija skelbiama:
[1.10.16.6] Prestižas
Registracijos numeris   KD-5477

Prestižo vertė apskaičiuojama jo įsigijimo datą, įvertinus įsigytą kito vieneto grynąjį turtą tikrąja rinkos kaina.

„Grynasis turtas" reiškia turto ir įsipareigojimų skirtumą. Tikrąja rinkos kaina turi būti įvertinti ir turtas, ir įsipareigojimai.

Kai įsigyjama veikla kaip kompleksas ar veiklos dalis, prestižo vertė apskaičiuojama, įsigyjančiajam vienetui tikrąja rinkos kaina įvertinus iš perleidžiančio vieneto perimtą ir į apskaitą įtrauktą grynąjį turtą (turtą ir įsipareigojimus), to turto įsigijimo datą.

Kai įsigyjamos akcijos, prestižo vertė apskaičiuojama tikrąja rinkos kaina įvertinus įsigyjamojo vieneto grynąjį turtą (turtą ir įsipareigojimus), apskaitomą įsigyjamojo vieneto balanse, akcijų, suteikiančių teisę valdyti įsigyjamojo vieneto grynąjį turtą ir veiklą, perėjimo nuosavybėn datą.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 30 d.