« Grįžti

Prestižo vertė ir kada ji susidaro

Atnaujinimo data: 2015-05-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.3] Sąvokos (2 str.)
[1.10.16.6] Prestižas
Registracijos numeris   KD-5472

Prestižo vertė – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo veiklos dalį kaip teisių ir prievolių visumą, organizaciniu požiūriu sudarančią autonominį ekonominį vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, arba siekiant valdyti kito vieneto grynąjį turtą ir veiklą, įsigyjant jo akcijas, įsigyjančiojo vieneto pinigais sumokėta kaina viršija įsigyto vieneto grynojo turto dalies, įvertintos tikrąja rinkos kaina, vertę ir iš kurios įsigyjantysis vienetas tikisi gauti ekonominės naudos. Apskaičiuojant grynąjį turtą neatsižvelgiama į įsigyjamojo vieneto turimą turtą, kuris nebuvo pripažintas jo apskaitoje, nes šis turtas neturėjo reikalingų pripažinimo požymių (pagrįstai nebuvo tikimasi, kad vienetas iš turto gaus ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, ir nebuvo galima patikimai nustatyti turto įsigijimo kainos), arba buvo gautas neatlyginamai iš valstybės, savivaldybės ar viešojo juridinio asmens, kurio steigėjas yra valstybės ar savivaldybės institucija, tačiau turi tikrąją rinkos kainą.

Prestižo vertė susidaro, kai:

- įsigyjama kito vieneto veikla kaip kompleksas ar jo veiklos dalis kaip teisių ir prievolių visuma, organizaciniu požiūriu sudaranti autonominį ekonominį vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra (t. y. įsigyjamas visas verslas ar jo dalis, neįsigyjant to vieneto akcijų), arba

- įsigyjamos kito vieneto akcijos, siekiant valdyti to vieneto grynąjį turtą ir veiklą, ir

- abiem šiais atvejais iš tokių įsigijimų įsigyjantysis vienetas tikisi gauti ekonominės naudos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 30 d.
LRS  PMĮ 41 str.