« Grįžti

Ar likviduojamas vienetas gali iš pajamų atskaityti nuostolį, kuris susidaro, kai vieneto dalyviams paskirstomo turto rinkos kaina yra mažesnė už jo įsigijimo kainą?

Atnaujinimo data: 2010-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.14.6.3] Likviduojant vienetus
[1.10.16.8] Turto vertės padidėjimo pajamos (nuostoliai) likviduojant...
Registracijos numeris   KD-5520

Likviduojamo vieneto dėl turto perleidimo patirti nuostoliai yra šio vieneto nuostoliai.

Jei likviduojamo vieneto paskirstomo turto rinkos kaina yra mažesnė už jo įsigijimo kainą, tai toks nuostolis nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams ir iš pajamų neatskaitomas.

Jeigu vienetas perleidžia turtą, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai, apskaičiuojant turto vertės nuostolį, atsižvelgiama į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą, t. y. to turto įsigijimo kaina sumažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 45 str. 1 d.
LRS  PMĮ 16 str. 2 d.