Kuria tvarka teikiama deklaracijos FR0313 forma ir kokie jos pateikimo terminai?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Registracijos numeris   KD-4996 Deklaracija teikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, per...

Sumokėto (mokėtino) pelno mokesčio perskaičiavimas pateikus formą FR0313

Atnaujinimo data: 2015-02-20
Registracijos numeris   KD-6267 Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą...