« Grįžti

Ar reikia teikti deklaracijos FR0313 formą tuo atveju, kai pagal tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos?

Atnaujinimo data: 2017-01-12
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto...
Registracijos numeris   KD-5000

Jeigu vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis, užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija taip pat turi būti pateikiama mokesčių administratoriui.

Tada atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr. 40 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 6 p.