« Grįžti

Kokį dokumentą turi turėti asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio ir taikydamas tokioje sutartyje numatytas lengvatas?

Atnaujinimo data: 2011-04-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto...
Registracijos numeris   KD-4999

Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaraciją už 2011 m. gegužės mėnesį ir vėlesnius laikotarpius, užpildyto užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formos egzempliorius lieka Lietuvos ūkio subjektui, išmokėjusiam sumas užsienio valstybės rezidentui ir pateikiamas mokesčių administratoriui pareikalavus.
FR0021.pdf

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr. 40 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 5 p.