« Grįžti

Kuria tvarka teikiama deklaracijos FR0313 forma ir kokie jos pateikimo terminai?

Atnaujinimo data: 2017-01-03
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto...
Registracijos numeris   KD-4996

Deklaracija teikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, per kurį buvo mokėtos išmokos užsienio vienetams, arba užsienio vienetas gavo pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, už Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio nekilnojamojo turto pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn arba už tokio turto nuomą ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje, iš nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo arba iš kito užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje.

Jeigu deklaraciją teikiantis užsienio vienetas nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju, prieš pateikdamas deklaraciją, jis turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre.

Pelno mokesčio, apskaičiuoto nuo pajamų (sumų), išmokėtų užsienio vienetui, paskutinė sumokėjimo diena yra minėtos deklaracijos pateikimo termino pabaigos diena, t. y. 15 diena pasibaigus mėnesiui, kurį užsienio vienetams buvo mokėtos išmokos.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str.
LRS  PMĮ 52 str. 2 d.
LRS  PMĮ 53 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr. 40 "DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IV skyrius