« Grįžti

Kuriais atvejais asmuo gali susigrąžinti permokėtą pelno mokesčio sumą, apskaičiuotą nuo užsienio vienetui išmokėtų sumų?

Atnaujinimo data: 2010-08-28
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto...
Registracijos numeris   KD-5001

Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi to užsienio vieneto DAS-1 formos, tačiau iš pervestos sumos neišskaičiavo mokesčio, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS-1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo.

Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo AVMI kartu su užpildyta prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką forma ir užsienio vieneto DAS-1 forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

FR0021.pdf

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 4 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymas Nr. 40 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 8 p.