« Grįžti

Sumokėto (mokėtino) pelno mokesčio perskaičiavimas pateikus formą FR0313

Atnaujinimo data: 2015-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto...
Registracijos numeris   KD-6267

Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, tokios jo pajamos turi būti apmokestinamos be atskaitymų jas išmokant vadovaujantis atitinkamai PMĮ 4 str. 4 d. 6 arba 4 punktu ir taikant 5 str. 1 d. 2 punkte nustatytą 15 proc. mokesčio tarifą. Taip gaunamų užsienio vieneto pajamų apmokestinimo tvarką reglamentuoja PMĮ 37 straipsnio nuostatos, remiantis kuriomis mokestį prie pajamų šaltinio privalo išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti išmokas išmokėjęs asmuo.

Užsienio vienetas, nuo kurio pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, buvo išskaičiuotas mokestis, turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos vietos mokesčių administratorių, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas mokestį išskaičiavęs asmuo (Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas), Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarka, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2010-12-31 įsakymu Nr. VA-123, dėl sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo.

Prašymas perskaičiuoti mokestį turi būti teikiamas ir nagrinėjamas bei mokesčio permoka turi būti grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 54 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2010-12-31 įsakymas Nr. VA-123 „DĖL NUO UŽSIENIO VIENETŲ PAJAMŲ SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"