Ar teikiama pelno mokesčio deklaracija, jei vienetas pertvarkomas?

Atnaujinimo data: 2015-04-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A...
Registracijos numeris   KD-5558   Data   2013.04.10

Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija.

Jei privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį, turi būti pateikiama mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijos (laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki pertvarkymo datos ir laikotarpio nuo pertvarkymo datos  iki mokestinio laikotarpio pabaigos). Už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki pertvarkymo datos deklaracija teikiama privataus juridinio asmens, už laikotarpį nuo pertvarkymo iki mokestinio laikotarpio pabaigos viešo juridinio asmens.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2007-01-15 viršininko įsakymas Nr. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"