Ar teikiama pelno mokesčio deklaracija, jei yra pradėta vienetų bankroto ar restruktūrizavimo procedūra?

Atnaujinimo data: 2016-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A...
Registracijos numeris   KD-5559   Data   2013.04.04

Jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip, mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti atitinkamo mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios (šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją už visą mokestinį laikotarpį, jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos) ir mokesčio deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį, jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas pagal atitinkamą mokesčio įstatymą dar nėra pasibaigęs.

 

 

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 78 str.