Iki kada turi būti sumokėtas deklaracijose PLN204 PLN204A, PLN204N, PLN204U apskaičiuotas pelno mokestis?

Atnaujinimo data: 2017-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A...
[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5573

      Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos. Veiklą baigiančių mokesčio mokėtojų pelno mokestis pagal paskutinio mokestinio laikotarpio metines pelno mokesčio deklaracijas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.                                                                                                                                                                                Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma yra didesnė už tą mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į biudžetą turi būti sumokamas šis skirtumas.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 53 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM 2007-01-15 viršininko įsakymas Nr. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I dalis