« Grįžti

Kas turi teikti pelno mokesčio deklaracijų formas PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U?

Atnaujinimo data: 2017-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A...
Registracijos numeris   KD-5556

Pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204 turi teikti – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.

Šia PLN204 forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai);

Deklaracijos PLN204A formą turi teikti – Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys; Deklaracijos PLN204N formą turi teikti – Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais; Deklaracijos PLN204U formą turi teikti – nuolatinės buveinės, išskyrus nurodytąsias šių Taisyklių 11.1 papunktyje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2007-01-15 viršininko įsakymas Nr. VA-2 „DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"