ZEMES MOKESCIO APSKAICIAVIMO DEKLARACIJA KIT703FORMA.xls