« Grįžti

Kurie duomenys pateikiami ataskaitos FR0314 formoje?

Atnaujinimo data: 2015-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.2] Išvestinių finansinių priemonių ataskaita (FR0314)
Registracijos numeris   KD-5195   Data   2013.08.29

FR0314 formoje pateikiami duomenys apie išvestines finansines priemones – būsimuosius, išankstinius ar kitus sandorius, sudarytus (įsigytus) ankstesniais ataskaitiniais mokestiniais metais ir galiojančius tų mokestinių metų pradžioje bei sudarytus (įsigytus) tais mokestiniais metais.

Sandorių duomenys į FR0314 formą įrašomi eilės tvarka pagal išvestinių finansinių priemonių sudarymo (įsigijimo) datą, pradedant praėjusiais mokestiniais metais sudarytų (įsigytų) ir ataskaitiniais mokestiniais metais tebegaliojančių sandorių duomenimis.

 

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-04-22 įsakymas Nr. 107 „DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ATASKAITOS FR0314 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"