Kada naujai įregistruotiems vienetams atsiranda prievolė mokėti avansinį pelno mokestį ir teikti deklaraciją FR0430?

Atnaujinimo data: 2016-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.3] Avansinio PM deklaracija (FR0430)
[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5245

Jeigu naujai įregistruotų vienetų pirmaisiais mokestiniais metais apmokestinamosios pajamos viršija 300 tūkst. eurų (iki 2015 mokestinių metų – 1 mln. litų), antraisiais mokestiniais metais privalo teikti avansinę pelno mokesčio deklaraciją ir, jeigu atsiranda mokėtinas avansinis pelno mokestis, mokėti mokestį.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 47 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"