« Grįžti

Kada vienetai, kuriems nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis, turi teikti už pereinamąjį laikotarpį patikslintą deklaraciją FR0430?

Atnaujinimo data: 2017-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.3] Avansinio PM deklaracija (FR0430)
Registracijos numeris   KD-5367

Vienetai, kurie einamuoju mokestiniu laikotarpiu iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios jau pateikė deklaracijas mokesčių administratoriui, turi jas patikslinti ir perskaičiuoti tose deklaracijose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

Nuo 2015-01-01

Vienetai, kurie iki sprendimo gavimo dienos jau yra pateikę mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaraciją už pereinamąjį
laikotarpį AVMI turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos.

Iki 2014-12-31

Vienetai patikslintas deklaracijas už pereinamąjį laikotarpį AVMI turi pateikti kartu su pirmąja naujo mokestinio laikotarpio deklaracija, t. y. ne vėliau kaip naujo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.

Formos FR0430 pildymo taisyklės.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"