Kuriais atvejais galima patikslinti pateiktoje deklaracijoje deklaruotas avansinio pelno mokesčio sumas?

Atnaujinimo data: 2016-12-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.3] Avansinio PM deklaracija (FR0430)
[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ...
Registracijos numeris   KD-5237

Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais:

1. kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje nustatoma trūkumų, jie turi būti pašalinti Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ir/ar neatitikimus, privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti mokesčių administratoriui per pranešime nustatytą terminą;

2. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, patikslina praėjusio mokestinio laikotarpio apskaičiuotą pelno mokesčio sumą;

3. kai vienetas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, nustato, kad einamųjų metų avansinio pelno mokesčio suma sudarys mažiau (daugiau) kaip 80 proc. faktiškos metinio pelno mokesčio sumos;

4. kai vienetas nori einamaisiais mokestiniais metais pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio pirmos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą Taisyklėse nustatyta tvarka atitinkamai užpildo deklaraciją.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymas Nr. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"