« Grįžti

Kokias ataskaitas ir deklaracijas Lietuvos mokesčių administratoriui turi teikti užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę?

Atnaujinimo data: 2015-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje...
Registracijos numeris   KD-5963

Pagal savo veiklos pobūdį ir gautų pajamų rūšį nuolatinės buveinės atitinkamai teikia:

- Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204U (PLN204U formoje deklaruojama: užsienio vieneto nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis, bei pateikiama nuolatinės buveinės veikloje naudojamo turto bei nuolatinės buveinės įsipareigojimų lentelė);

- Avansinio pelno mokesčio deklaraciją FR0430;

- Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaraciją FR0313;

- Išvestinių finansinių priemonių ataskaitą FR0314;

- Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą FR0528;

- Dividendų pelno mokesčio deklaraciją FR0640;

- Paramos teikimo ataskaitą FR0477;

- Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15000 eurų  –  PLN203.