Ar laivybos vienetai, kurie moka fiksuotą pelno mokestį, privalo mokėti avansinį fiksuotą pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-06-02
Registracijos numeris   KD-6122 Laivybos vienetui pasirinkus pajamas iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo...

Kokiu būdu vienetas turi pateikti deklaraciją FR0430 ir kada turi sumokėti avansinį pelno mokestį?

Atnaujinimo data: 2017-01-01
Registracijos numeris   KD-5238 Vienetas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) deklaracijas turi teikti centrinio...

Kuriais atvejais galima patikslinti pateiktoje deklaracijoje deklaruotas avansinio pelno mokesčio sumas?

Atnaujinimo data: 2016-12-31
Registracijos numeris   KD-5237 Deklaracijos tikslinamos tokiais atvejais: 1. kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje...

Kurie vienetai neturi teikti deklaracijos FR0430 ir mokėti avansinio pelno mokesčio?

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Registracijos numeris   KD-5242 Deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka: 1. einamaisiais mokestiniais metais...

Kaip skaičiuojamas avansinio pelno mokestis pagal pagal praėjusių metų veiklos rezultatus

Atnaujinimo data: 2016-12-29
Registracijos numeris   KD-6064 Nuo 2017-01-01 Mokesčių mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal...