« Grįžti

Kokia tvarka ir kokiais terminais teikiamos ataskaitos FR0438 forma apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis?

Atnaujinimo data: 2015-09-22
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.4] Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų...
Registracijos numeris   KD-5024   Data   2013.09.22

Lietuvos apmokestinamasis vienetas nuo 2002 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio AVMI pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą tinkamai užpildytą ataskaitą FR0438 turi pateikti kartu su metine pelno mokesčio deklaracija.

Šių ataskaitų neprivalo teikti neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – individualios (personalios) įmonės, kurios neturi kontroliuojamųjų vienetų.

Metinė ataskaita turi būti pateikiama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Paskutinio mokestinio laikotarpio metinė ataskaita turi būti pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Nuo 2014 m sausio 1 d.

Vienetas, teikdamas metinę pelno mokesčio deklaraciją, neturi teikti Ataskaitos FR0438 formos, kai teikiama pereinamojo laikotarpio pelno mokesčio deklaracija, taip pat, kai pradėta bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ir per 30 dienų teikiama pelno mokesčio deklaracija AVMI už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Formos FR0438 pildymo taisyklės.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR VEIKLOS NEVYKDANČIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 376 „DĖL ATASKAITOS APIE KONTROLIUOJAMUOSIUS IR KONTROLIUOJANČIUS VIENETUS BEI ASMENIS FR0438 FORMOS BEI JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 4 - 6 p.