« Grįžti

Kurie vienetai privalo / neprivalo teikti ataskaitos FR0438 formą apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis?

Atnaujinimo data: 2015-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.4] Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų...
Registracijos numeris   KD-5011   Data   2013.09.10

Šią ataskaitą teikia vienetai:

- kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kitus Lietuvos ar užsienio vienetus (pildoma deklaracijos A dalis)  arba

- kuriuos paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kiti Lietuvos ar užsienio vienetai bei nuolatiniai gyventojai arba vienetai, kurių dalyviai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne mažiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti (pildoma deklaracijos B dalis).

Metinės ataskaitos FR0438 neprivalo teikti:

  • neriboto civilinės atskaitomybės juridiniai asmenys, kurie neturi kontroliuojamų vienetų;
  • pelno nesiekiantys vienetai, kurie nevaldo kitų vienetų akcijų. Tuo atveju, kai pelno nesiekiantis vienetas valdo kitų vienetų akcijas, jis turi užpildyti ataskaitos A dalį. Ataskaitos B dalis nepildoma, nes pelno nesiekiančio vieneto dalininkai neturi teisės į paskirstytino pelno dalį;
  • kai teikiama pereinamojo laikotarpio pelno mokesčio deklaracija;.
  • kai pradėta bankroto arba restruktūrizavimo procedūra ir per 30 dienų teikiama pelno mokesčio deklaracija AVMI už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 50 str. 2 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 376 „DĖL ATASKAITOS APIE KONTROLIUOJAMUOSIUS IR KONTROLIUOJANČIUS VIENETUS BEI ASMENIS FR0438 FORMOS BEI JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 4 - 6 p.