« Grįžti

Ar yra prievolė teikti ataskaitos FR0528 formą, jeigu sandoriai buvo sudaryti su asocijuotais asmenimis, tačiau per kitus mokestinius metus sandorio šalys PMĮ požiūriu jau neatitinka susijusių asmenų kriterijų?

Atnaujinimo data: 2010-12-20
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.5] Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių...
Registracijos numeris   KD-6783   Data   2010.12.20

Pagal PMĮ 2 str. 8 dalį, asocijuotais asmenimis laikomi susiję asmenys arba galintys daryti vienas kitam įtaką. Jeigu, sudarant sandorį, asmenys yra susiję, tuomet, pagal PMĮ 2 str. 28 dalį, jie bus laikomi susijusiais, jeigu atitiko bent vieną susietumo kriterijų bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio (arba prieš jį buvusio) dieną.

Todėl faktas, kad kitų mokestinių metų eigoje sandorio šalys nebeatitinka susietumo kriterijų, nepanaikina prievolės teikti 2008 ir 2009 mokestinių metų FR0528 formą ir parodyti visus sudarytus sandorius su kiekvienu asocijuotu asmeniu, su kuriuo sandorių suma yra lygi arba didesnė kaip 300 tūkst. litų.

 

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-03-22 įsakymas Nr. VA-27 „DĖL ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA ŪKINIŲ OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"