« Grįžti

Kaip pildoma ataskaitos FR0528 forma, kai pratęsiama terminuoto indėlio sutartis su asocijuotu asmeniu?

Atnaujinimo data: 2015-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.5] Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių...
Registracijos numeris   KD-6780   Data   2012.02.08

Jeigu vieneto su asocijuotu asmeniu sudaryta terminuoto indėlio sutartis buvo pratęsta, nepakeičiant sutarties sumos ir kitų sąlygų, tai terminuoto indėlio sutartis ir vykdytini šios sutarties pratęsimai laikytini vienu sandoriu. Kiekvieno sutarties pratęsimo sandorio sumos neturėtų būti sumuojamos.

Tokiu atveju, sandorio suma laikytina pradinė sandorio suma ir duomenys apie šį sandorį neturi būti teikiami FR0528 formoje, jeigu tarp šalių nebuvo kitų sandorių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 90 000 eurų (iki 2014-12-31 – 300 tūkst. litų) per ataskaitinius metus.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-03-27 įsakymas Nr. VA-27 „DĖL ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA ŪKINIŲ OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"