« Grįžti

Kokios sumos nedeklaruojamos ataskaitoje FR0528?

Atnaujinimo data: 2016-04-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.5] Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių...
Registracijos numeris   KD-6784   Data   2010.12.20

Ataskaitos formoje nedeklaruojama ir, skaičiuojant 90 000 eurų vertę, neįtraukiama:

  • išmokėti ar gauti dividendai;
  • suteikta ar gauta parama;
  • mokestinių nuostolių perdavimas tarp vienetų grupės vienetų pagal PMĮ 561 straipsnį;
  • avansiniai mokėjimai;
  • darbo užmokestis;
  • apskaičiuotas prestižas;
  •  su įstatinio kapitalo formavimu, didinimu ar mažinimu susijusios ūkinės operacijos;
  • sąnaudų kompensavimo sumos;
  • įmonei baigiant veiklą, išmokamos lėšos (pinigais ar turtu) vieneto dalyviui ir pan.

Skaičiuojat 90 000 eurų vertę, neatsižvelgiama į per mokestinį laikotarpį grąžintų atsargų, prekių, produkcijos ar kito turto vertę.

Jeigu įmonės reorganizavimas atitinka PMĮ 41 str. sąlygas ir jo metu vykdomas turto ir pareigų perėmimas / perdavimas nelaikomas pardavimu, tuomet duomenų apie tokio turto perdavimą (perėmimą) teikti ataskaitos FR0528 formoje nereikia.

Teisės aktai
LRS  PMĮ 2 str. 8 ir 33 d.
LRS  PMĮ 41 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-03-22 įsakymas Nr. VA-27 „DĖL ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA ŪKINIŲ OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"