« Grįžti

Kurie vienetai turi pildyti asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formą?

Atnaujinimo data: 2015-02-08
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.5] Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių...
Registracijos numeris   KD-5088   Data   2012-02-08

FR0528 formą turi teikti  Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, kai :

su asocijuotu asmeniu per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) sudarė sandorių ar ūkinių operacijų, kurių vienos vertė  lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur (iki 2014-12-31 – 300 000 Lt)

arba sudarė vienarūšių ar nevienarūšių sandorių ar ūkinių operacijų, kurių bendra vertė per mokestinį laikotarpį (mokestinius metus ar kitokį) buvo lygi arba didesnė kaip 90 000 Eur

arba buvo asocijuotam asmeniui suteikęs arba iš jo gavę paskolų, kurių suma nors vieną mokestinio laikotarpio dieną buvo lygi arba viršijo 90 000 Eur Sandorio ir/ar ūkinės operacijos vertė yra nustatoma be PVM.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2005-03-22 įsakymas Nr. VA-27 „DĖL ASOCIJUOTŲ ASMENŲ TARPUSAVIO SANDORIŲ ARBA ŪKINIŲ OPERACIJŲ ATASKAITOS FR0528 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", 4 p.