Kas turi teikti dividendų pelno mokesčio deklaraciją FR0640?

Atnaujinimo data: 2015-04-04
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.6] Dividendų PM deklaracija (FR0640)
Registracijos numeris   KD-5375   Data   2012.04.04

Deklaraciją FR0640 teikia Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams, ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus bei juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat fiziniams asmenims paskirstę ir išmokėję pelną (ar jo dalį), apmokestinamą pagal PMĮ 401 straipsnį, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą.

Deklaracijoje (FR0640 forma) neturi būti nurodomi Lietuvos ar užsienio vienetams bei nuolatinei buveinei išmokėti ir iš užsienio vienetų gauti dividendai, kurie pagal PMĮ nuostatas neapmokestinami bei tas fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis), kuris pagal PMĮ 401 straipsnį neapmokestinamas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-101 „DIVIDENDŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0640 FORMOS, JOS PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS"