« Grįžti

Kurie juridiniai asmenys ir iki kada privalo pateikti paramos teikimo ataskaitos FR0477 formą?

Atnaujinimo data: 2017-12-29
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.7] Paramos teikimo ataskaita (FR0477)
Registracijos numeris   KD-5484

Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą privalo teikti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 str. 2 d. 1 punkte nurodyti paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis ir Labdaros ir paramos įstatymo 7 str. 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus.

Taip pat metinę paramos teikimo ataskaitos FR0477 formą privalo teikti užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Metinę paramos teikimo ataskaitą FR0477 pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas. vmi. lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo" kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d.

 

 

Teisės aktai
LRS  LR LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS