« Grįžti

Kurie juridiniai asmenys ir iki kada privalo pateikti paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitos FR0478 formą?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.8] Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)
Registracijos numeris   KD-5512

Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formą privalo teikti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 str. 1 dalyje išvardyti paramos gavėjai, gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą Labdaros ir paramos įstaymo nustatyta tvarka.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę ne tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos, bet ir gavę/suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis, ir (arba) panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį, FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA) ir jos panaudojimą.

Ataskaitos formą turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d.

Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir jų centrai neteikia informacijos apie anonimiškai ir bet kokiu būdu iš fizinių asmenų gautą paramą bei jos panaudojimą, todėl, jeigu tradicinės religinės bendruomenės paramą per kalendorinius metus gavo tik anonimiškai ir iš fizinių asmenų, jos ataskaitos FR0478 formos teikti neprivalo.

Teisės aktai
LRS  LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMAS 7 str. 1 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-04-10 įsakymas Nr. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"