« Grįžti

Kurie juridiniai asmenys ir iki kada privalo pateikti mėnesinės ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 eurų, PLN203 formą?

Atnaujinimo data: 2015-02-05
Ši informacija skelbiama:
[1.10.17.9] Mėnesinė paramos teikimo ir gavimo ataskaita (PLN203)
Registracijos numeris   KD-5565   Data   2013.02.05

Tinkamai užpildytą ataskaitą PLN203 mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti:

- paramos teikėjai (Lietuvos juridiniai asmenys, nurodyti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus), suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka) nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 eurų;

- paramos gavėjai (Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, turintys paramos gavėjo statusą ) nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gavę paramą arba vienam paramos (labdaros) gavėjui suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 eurų.

Ataskaita pradedama teikti už tą mėnesį, kurį tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios suteiktos paramos (labdaros) ar iš to paties paramos teikėjo didėjančia tvarka nuo kalendorinių metų pradžios gautos paramos vertė viršija 15 000 eurų. Vėlesniais tų kalendorinių metų mėnesiais ataskaitos teikiamos tuo atveju, kai tam pačiam paramos (labdaros) gavėjui papildomai suteikiama parama (labdara) arba iš to paties paramos teikėjo papildomai gaunama parama.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006-05-30 įsakymas Nr. VA-49 „MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ NEGU 50 000 LT, PILDYMO TAISYKLĖS" I d. 6 p.